Üzenetküldés Kipróbálom! Üzenetküldés KontorNET

Általános Szerződési Feltételek

 1. Szerződés tárgya
  1. A Szolgáltató az Előfizető részére interneten keresztül használható számlázó programot biztosít a mindenkor érvényben lévő http://123szamla.hu/megrendeles oldalon meghatározott díjszabás alapján.
  2. A Szolgálató az előfizetést megelőzően ingyenes, időkorlát nélküli kipróbálási lehetőséget biztosít az Előfizető részére melynek keretén belül a szolgáltatás kötelezettségek nélkül kipróbálható és megismerhető. A kipróbálás alkalmával "Teszt cég" kiállítói névvel biztosított a teszt számlák kiállítása melyek nem adóügyi bizonylatok. Számla kiállítói cégnév kizárólag jóváhagyott előfizetés esetén kerül beállításra.
  3. A számlázó program az 123szamla.hu weboldalon keresztül használható, amelyhez működő internetkapcsolat és a Szolgáltató által minimálisan ajánlott hardver és szoftver környezet szükséges.
  4. A számlázó program (továbbiakban szolgáltatás) a hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelő módon hozza létre és állítja ki az Előfizető által rögzített adatokkal a papír alapú számlát. Az erre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a Szolgáltató az előfizetést követően teszi elérhetővé az Előfizető részére.
 2. Szerződő felek
  1. Előfizetőnek minősül minden olyan gazdálkodó szervezet (legyen szó egyéni vagy társas szervezetről), amely a mindenkor érvényben lévő 123szamla.hu díjszabás alapján éves szerződést köt a Szolgáltatóval.
  2. Szolgáltatónak minősül az 123szamla.hu rendszerét működtető gazdasági társaság.
 3. Szolgáltatói adatok
  1. Cégnév: KontorNET Bt.
  2. Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  3. Levelezés cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  4. Adószám: 22389426-2-08
  5. Cégjegyzék szám: 0806013458
  6. Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
  7. Adatkezelési azonosító szám: 03016-0001
  8. Szerződés nyelve: Magyar
  9. Telefon: +36 30 535 2181
  10. E-mail cím: info”kukac”123szamla.hu
 4. Felhasználási feltételek
  1. Az általános szerződési és felhasználási feltételek minden pontjának elfogadása és használat közbeni betartása.
  2. Előfizetési díj kiegyenlítése.
  3. Működő internetkapcsolat.
  4. Számítógép, vagy internet képes eszköz mely a Szolgáltató által meghatározott minimális rendszerigényekkel rendelkezik.
 5. Szerződés időtartama
  1. Az előfizetési igény jóváhagyásától számított 1 évig (azaz 365 naptári napig) határozott idejű szerződés köttetik, mely az Előfizető és a Szolgáltató között elektronikus formában kötött szerződésnek minősül.
  2. Az előfizetési igény az előfizetési díj a Szolgáltató által megadott bankszámlán történő megjelenést követően egy munkanapon belül jóváhagyásra kerül.
 6. Szerződés újrakötése, meghosszabbítása
  1. A szerződés az egy év elteltét követően nem kerül automatikusan újrakötésre, sem pedig hosszabbításra. Az Előfizető és a Szolgáltató szabadon dönthet a szerződés újrakötéséről.
  2. A Szolgáltató az előfizetés lejáratáról automatikusan az Előfizető által megadott adminisztrátori e-mail címre (címekre) elektronikus formában (e-mailben) értesítőt küld amelyben tájékoztatja a szerződésből hátralévő napok számáról, továbbá a szerződés újrakötési szándékának rögzítéséhez szükséges lépések elvégzéséről. Ezen értesítések szintén megjelenítésre kerülhetnek az Előfizetőhöz tartozó kezelő felületeken. Az értesítések Előfizető által történő figyelmen kívül hagyásából adódó szolgáltatás kimaradásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 7. Szerződés felmondása
  1. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés felmondására.
  2. Sem az Előfizető sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alkalmával nem jogosult az Előfizető díjvisszatérítés igénylésére.
  3. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának az Előfizető által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésére, szerződés felmondásra.
 8. Díjszabás
  1. Az aktuális, érvényben lévő díjszabás a http://123szamla.hu/megrendeles webcímen, továbbá az Előfizető 123szamla.hu fiókjához tartozó adminisztrációs felület Előfizetés menüpontjában érhető el.
 9. Ingyenes kipróbálás
  1. Előfizetési szándéktól függetlenül kötelezettségek nélkül kipróbálható a szolgáltatás, melynek keretén belül "Teszt" számla kiállítói névvel hozhatóak létre teszt számlák.
  2. A kipróbálás alkalmával rögzített "Teszt cég" kiállítói névvel kiállított számlák nem adóügyi bizonylatok.
  3. A számla kiállítói név előfizetés esetén kerül beállításra.
 10. Az előfizetési igény rögzítése, annak lépései
  1. Látogasson el a http://123szamla.hu/megrendeles webcímre
  2. Töltse ki az előfizetői adatokat
  3. Válassza ki az előfizetni kívánt csomagot
  4. Kattintson a Rendelés gombra
  5. A megrendelés visszaigazolását a megadott e-mail címre rendszerünk elküldte, a fizetési információkkal együtt
  6. Az előfizetési díj beérkezését követően munkatársunk aktiválja előfizetését, melyről szintén e-mail-ben értesítjük
  7. Az összeg befizetője/átutalója nevére történő számlát kiállítjuk és postázzuk a számlázó nyilatkozattal együtt
 11. Technikai rendelkezésre állás
  1. A Szolgáltató éves szinten 99.9%-os technikai rendelkezésre állást biztosít, az érvényes előfizetéssel rendelkező Előfizetői részére a szerződés időszakára.
  2. A 10/1. pontban meghatározott rendelkezésre állási időszakon túli szolgáltatás kimaradás esetén a Szolgáltató 1%-os díjkompenzációt ír jóvá az aktuális tárgyévet követő előfizetési időszakára vonatkozóan az Előfizető részére. Amennyiben az Előfizető nem kíván a tárgyévet követően szerződést kötni a Szolgáltatóval, kérheti a kompenzációs díj visszatérítését a szerződés lejárata alkalmával.
  3. Az előre tervezett leállásokról az Előfizető a hozzá tartozó adminisztrációs felületen kap tájékoztatást. A tervezett, előre bejelentett leállások időtartama nem tartoznak bele a 10/1. pontban megadott 99.9%-os technikai rendelkezésre állási időbe.
  4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
  5. A Szolgáltató kizárólag az általa meghatározott szoftver környezetben, a támogatott internet böngésző programokkal történő használat esetén tekinti a 10/1. pontban meghatározott rendelkezésre állási időt elfogadottnak. A technikai feltételek és az aktuálisan támogatott operációs rendszerek és internet böngésző programok aktuális verzió száma a http://123szamla.hu/cms/kovetelmenyek.html oldalon ismerhetőek meg.
  6. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a szolgáltatás rendszer szintű használatára vonatkozik, könyveléstechnikai és adó tanácsadási javaslatokat, tanácsokat a Szolgáltató nem nyújt.
  7. A 10/1. pontban meghatározott rendelkezésre állási időszak a Szolgáltató általi alkalmazott független statisztika alapján mérendő.
  8. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, melynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhető a szolgáltatás. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.
 12. Jogszabálykövetés
  1. A Szolgáltató vállalja, hogy a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő működést biztosítja (rendeltetésszerű használat mellett) az Előfizető részére az előfizetett időszak teljes egészére.
  2. Jogszabály változás esetén a Szolgáltató nem számol fel külön díjat a jogszabály követés elvégzéséért.
 13. Technikai támogatás
  1. A Szolgáltató (technikai) dokumentációt biztosít az Előfizető részére a szolgáltatás használatához.
  2. A dokumentáció letölthető változata: http://rendszer.123szamla.hu/dokumentacio.pdf
  3. A dokumentáció törvényben előírt archiválása, megörzése az Előfizető feladata
  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért.
  5. A technikai támogatást telefonon a 06 22 252 4663 vagy a 06 30 535 21821-es telefonszámon kérheti munkaidőben, munkanapokon. További segítség nyújtást kérhet e-mailben az info"kukac"123szamla.hu e-mail címen, vagy az alábbi űrlap kitöltésével. Http://123szamla.hu/kapcsolatfelvetel
 14. Adatmentés, helyreállítás
  1. A Szolgáltató által végzett adatmentés folyamatos, technikai hiba esetén maximum 48 órával korábbi állapot visszaállítására van lehetőség.
  2. Technikai hiba esetén a Szolgáltató lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok helyreállítása a legkevesebb időt vegyen igénybe és mielőbb biztosítani tudja a szolgáltatás ismételt használatát.
  3. A Szolgáltató részéről technikai hibából (legyen szó hardveres, vagy szoftveres) bekövetkezett adatvesztésből adódóan esetlegesen felmerülő Előfizetőt érintő károkért, többlet munkáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem téríti meg azokat.
  4. A Szolgáltató kizárólag a már rögzített adatok tárolásáért, illetve mentéséért vállalja a felelősséget, az adatok rögzítése során az Előfizető számítógépének hibás vagy nem rendeltetés szerű használatából adódóan bekövetkezett adatvesztésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, csak úgy mint az Előfizető által használt számítógépes hálózat, internet kapcsolat biztonságáért, illetve azok szünetmentes működéséért.
  5. Az Előfizető hibájából bekövetkezett adatvesztés alkalmával a Szolgáltató térítési díj ellenében biztosítja a helyreállítást, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapítja meg a helyreállítási igény jelzését követően.
  6. A Szolgáltató biztosít az Előfizető részére a rögzített adatairól történő biztonsági mentés készítési lehetőséget a hozzá tartozó adminisztrációs felületen keresztül. Az adatok nem rendszeres mentéséből adódó, továbbá a már lementett adatok tárolásából-elvesztéséből bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 15. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési elvek
  1. Az Előfizető jelen általános felhasználási és szerződési feltételek dokumentumot az előfizetési igény rögzítésével, továbbá az előfizetés díj kiegyenlítésével elfogadja, hozzájárul adatainak kezeléséhez, melyek kezelése során a Szolgáltató a a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el.
  2. Az adatok megadása önkéntesen történik.
  3. Az adatok tárolását és kezelését a Szolgáltató végzi, melyek tárolását saját szerverein tárolja melyek hazai, illetve nemzetközi szerverközpontokban kerülnek elhelyezésre.
  4. Kezelt adatok köre: Név/Cégnév, e-mail cím, telefonszám, bankszámla szám, adószám, cégjegyzék szám, posta és számlázási cím, kapcsolattartó személy neve és telefonszáma.
  5. A kezelt adatok megadására az 123szamla.hu szolgáltatás illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációk Előfizető részére történő eljuttatásához továbbá a szolgáltatás díjának számlázása miatt van szükség.
  6. A Szolgáltató a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, azonban kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Szolgáltatónak kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat a megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. A Szolgáltató minden esetben a jogi képviselőjének ellenőrizését követően tesz eleget a hatóságok ezen kéréseknek, mellyel kapcsolatos jogi ügyintézés során felmerülő költségeket az Előfizetőre hárítja.
  7. A kezelt adatokat a Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg az Előfizető érvényes előfizetéssel rendelkezik, illetve nem kéri azok törlését. Az adatok törlését a Szolgáltató elérhetőségei valamelyikén kérheti. Http://123szamla.hu/kapcsolatfelvetel Az elküldött kérvényt a Szolgáltató 2-8 munkanapon belül feldolgozza és a hitelesítést követően teljesíti.
  8. Jelen dokumentum Magyar nyelven és elektronikus formában kerül elfogadásra illetve megkötésre, magatartási kódexre nem utal., a Szolgáltató nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt az Előfizető részére. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján az Előfizető 8 munkanapon belül elállhat indoklás nélkül a szerződéstől. Szoftver előfizetés esetére ezen szabályzat nem vonatkozik mivel az Előfizető megkezdte a szolgáltatás használatát az ingyenes kipróbálási lehetőség keretén belül, így megismerhette a szolgáltatás minden részletét és ismeretében lehetett annak, hogy mit nyújt az előfizetett változata.
  9. A Szolgáltató a kezelt adatokkal rögzített, az Előfizető jogosan történő szolgáltatás használatát igazoló dokumentumot az előfizetési igény jóváhagyását követően teszi elérhetővé az Előfizető részére. Ez a dokumentum igazolja, hogy ezen szolgáltatás a törvényben előírt módon biztosítja a számla kiállításának lehetőségét a hatályos jogszabályoknak megfelelően és jogos felhasználója. Ennek a dokumentumnak a hiteles példányát az Előfizetőhöz tartozó adminisztrációs felületen bármikor el lehet érni, illetve kérheti Ügyfélszolgálaton keresztül ismételt megküldését.
  10. A Szolgálató az adatokat a törvényben előírtak szerint, a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli és mindent megtesz azok biztonsága érdekében a 2001. évi CVIII  törvény figyelembevételével.
  11. A szolgáltatás Előfizető által történő használata során a Szolgáltató adatbázisában rögzítésre kerülnek az Előfizető partnereinek és vásárlóinak adatai. Ezen adatok köre: Név, cégnév, adószám, bankszámla szám, cégjegyzék szám, telefon szám, fax szám, posta és számlázási cím. Ezen adatokat a Szolgáltató saját használatra nem dolgozza fel, nem adja tovább harmadik fél számára, kizárólag az Előfizető által létrehozandó számla és egyéb dokumentumok létrehozásához szükséges adatfeldolgozást végzi el.
  12. A Szolgáltató a 14/11. pontban megadott adatok biztonságáért kizárólag a saját szerverein történő tárolásáért tudja vállalni a felelősséget, az Előfizető partnereinek és vásárlóinak adatainak feldolgozásáért, feléjük történő adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezek az Előfizető kötelezettségei.
  13. A Szolgáltató részére beérkező Előfizetői kérdéseket 1-3 munkanapon belül feldolgozza és e-mailben, vagy szükség szerint egyéb kapcsolatfelvételi csatornán keresztül megválaszolja (például: telefonon).
  14. A Szolgáltató garantálja, hogy bármely kommunikációs csatornán történő Előfizetői kérdés alkalmával felmerülő és birtokába jutó üzleti vagy személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem rögzíti és nem adja tovább harmadik fél számára, üzleti titokként kezeli.
  15. A Szolgáltatás használatához cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. A szolgáltatás használatával az Előfizető hozzájárul a cookie-k elhelyezéséhez. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ben személyes adat nem kerül tárolásra.
  16. A Szolgáltató igénybe vehet saját, vagy külső szolgáltató által biztosított statisztikai szolgáltatásokat.
  17. Az előfizetési igény rögzítésével és az előfizetési díj kiegyenlítésével az Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgálató ajánlatait eljuttassa a megadott e-mail címére, illetve megjelenítse a hozzá tartozó adminisztrációs felület oldalain.
 16. Tulajdonjog
  1. Az 123szamla.hu szolgáltatás részét képező adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.
  2. A szolgáltatás külső, nem a Szolgáltató tulajdonát képező tárhelyen/szerveren történő üzemeltetésére nincs lehetőség.
  3. Az Előfizető által rögzített adatok mindegyike az Előfizető tulajdonát képezi, a Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem értékesíti illetve nem adja tovább harmadik fél számára.
 17. Elektronikus értesítések (e-mail)
  1. A Szolgáltató az egyes e-mail értesítések kézbesítésére garanciát nem vállal az esetlegesen fennálló technikai korlátok miatt (levélszűrő, vírus kereső, tűzfal stb programok).
 18. Egyéb rendelkezések
  1. Jelen általános szerződés és felhasználási feltételek dokumentumban (mely elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre) nem rögzített kérdéseiben a Magyarországon hatályos PTK. és a kiegészítő jogszabályok az irányadóak.
  2. A Szolgáltató minden megesz az esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezéséhez, amennyiben erre nincs lehetőség a Győr Városi Bíróságot tekinti illetékes hivatalként.
  3. Az Előfizető az ingyenes kipróbálási időszak alatt megkezdi a szolgáltatás használatát, ezért a 17/199. (II.5) Korm. rendelet alapján előírt 8 munkanapos elállási jogával nem élhet.
  4. Az esetlegesen felmerülő egyedi igények megvalósítási lehetőségéről és annak díjszabásáról az Előfizetési igény rögzítését megelőzően kérjen árajánlatot.
  5. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására, azonban ha az az Előfizető részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címére, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain.
  6. A Szolgáltató soha semmilyen körülmények között nem vállal garanciát továbbá felelősséget az Előfizető által rögzített adatokért és kiállított számlákon rögzített adatok valódiságáért, illetve a nem rendeltetésszerű szolgáltatás használatból adódó károkért.
  7. A Szolgáltató az Előfizető által létrehozott bizonylatok eredetiségének beazonosítását saját egyedi azonosító eljárása alapján tekinti elfogadottnak. Jogi úton kizárva.
  8. A Szolgáltató nem vállal kizárólagosságot, tartozzon az Előfizető bármely szakterületre is. A Szolgáltató köthet szerződést más azonos szakterületen végző társasággal egyaránt.
  9. Az Előfizető minden számla rögzítését megelőzően ellenőrizheti, hogy a megadott adatok helyesen kerültek-e rögzítésre. Amennyiben valamely adat nem megfelelő minden esetben történjen meg a javítása, ne hozza létre a számlát.
  10. Az Előfizető nem jogosult a szerződés illetve felhasználási jog harmadik félre történő átruházására.
  11. Az Előfizető köteles a saját hatáskörén belül gondoskodni a szolgáltatás használatához szükséges belépési adatok biztonságos tárolásáról. A belépési adatok elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
  12. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető által kiállított számlák kiegyenlítéséért, illetve késedelmes kiegyenlítéséért.
 19. Vis major
  1. A szerződő felelek egyike sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból bekövetkezett nem teljesítés miatt. Például: tűz, robbanás, áramszünet, földrengés, árvíz, vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi vita, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), természeti csapás, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják a szolgáltatás nyújtását).
  2. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az Előfizető jelen szerződésből adódó fizetési kötelezettségére.
 20. Felhívás a törvényi szabályozások és rendeltetésszerű használat betartására
  1. Az Előfizető minden esetben a hatályos jogszabályok alapján, rendeltetésszerűen járjon el a szolgáltatás használata során.
  2. A Szolgáltató nem vállal és nem nyújt a szolgáltatás rendeltetés szerű használatához szükséges információkon túl semminemű számviteli és könyveléstechnikai információkat és tanácsokat az Előfizető részére.
  3. A Szolgáltató jogosult az Előfizető által megadott előfizetői adatok hitelességét ellenőrizni. Amennyiben nem állnak rendelkezésére a megadott adatok hitelességét igazoló források, kérheti az Előfizető általi cégbírósági végzés vagy cégkivonat elektronikus formában történő eljuttatását az info"@"123szamla.hu e-mail címre. A Szolgáltató az adatok ellenőrizéséig jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére. A felfüggesztésből adódóan felmerülő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.
  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adattartalommal, illetve nem rendeltetésszerű használat útján kiállított számlákból adódóan keletkezett vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 21. Hibabejelentés
  1. http://123szamla.hu/ugyfelszolgalat
 22. A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei
  1. E-mail: info"kukac"123szamla.hu
  2. Telefon: 06 30 535 2181
  3. Amennyiben nincs szabad munkatársunk, az üzenetrögzítőn adja meg nevét és telefonszámát továbbá e-mail címét és azt, hogy miben kéri a segítségünket. Minden üzenetet feldolgozunk és szükségszerűen e-mailben vagy telefonon felkeressük.
  4. Online kapcsolatfelvétel: http://123szamla.hu/ugyfelszolgalat
 23. E-számla
  1. A rendszerben biztosított normál papír alapú számlák mellett az e-számla létrehozási lehetősége is, mely lehetőséget az előfizetési díj magában foglalja.
  2. A Szolgáltató részére e-számla létrehozása esetén nincs plusz fizetendő díj.
  3. E-számla szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés szükséges a Szolgáltató partnerével, az XSD Zrt.-vel.
  4. Részletek, és a szerződés megismerése http://e-szamla.hu oldalon biztosított az aktuális díjszabás megismerése mellett.
 24. Online számlázó program bejelentési kötelezettség
  1. A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programokat, igénybe vett online számlázó rendszereket az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni az adóhatóság részére, erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
  2. A nyomtatvány megnevezése: SZAMLAZO
   A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül illetőleg papír alapon nyújtható be.
   Nyomtatvány letöltés: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
  3. 2014. október 1 után beszerzett és használatba vett online számlázó program esetén a program használója 30 napon belül köteles az adóhatóság részére bejelentési kötelezettségének eleget tenni.
  4. A forgalomból történő kivontást szintén 30 napon belül köteles bejelenteni az online számlázó program használója.
  5. 123Szamla.hu online számlázó program esetén az alábbi adatokat kell bejelentenie:
   1. Online számlázó rendszer neve és elérhetősége: 123Szamla.hu online számlázó program (Fontos, hogy az 123Szamla.hu ékezet nélkül írandó!)
   2. Online számlázó rendszer elérhetősége: https://rendszer.123szamla.hu (Fontos, hogy az 123Szamla.hu ékezet nélkül írandó!)
   3. Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: KontorNET Bt.
   4. Online számlázási szolgáltatást nyújtó adószáma: 22389426-2-08 Közösségi adószám: HU22389426
   5. Online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja: az 123szamla.hu online számlázó programmal kiállított első számlának a kiállítási dátuma
 25. Vonatkozó jogszabályok
  2011. évi CXII. törvény,a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet. Bejelentési kötelezettségről szóló NAV tájékoztató:
  http://nav.gov.hu/data/cms340604/Tajekoztato_Szamlazo_program_bejelentesi_kotelezettseg_2014.09.02_08_16.pdf
 26. Felügyeleti szervek
  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  Felügyelőség-vezető: dr. Bedecs Valéria
  Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1.
  Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
  Telefonszám: +36 96 329 244
  Telefax: +36 96 329 186
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
  cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  URL: http://naih.hu

Az Előfizető az általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az online számlázó program használatának megkezdésével és forgalomból történő kivonásával a NAV felé bejelentési kötelezettsége keletkezik.

Jelen dokumentum 2014.10.01-től van érvényben. Letöltéséhez kattintson ide.

2014.09.30-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ » Rendben